Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

13.05.2022

Odsłon: 112

Administrator ZOZKosz

TURNIEJ GRAND PRIX MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W SZCZECINIE

TURNIEJ GRAND PRIX MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W SZCZECINIE
5 czerwca w Szczecinie od godz. 11:00 odbędzie się Turniej Grand Prix Młodzieżowych Mistrzostw
Polski 3x3 na boisku przy Netto Arena w Szczecinie
Organizatorem turnieju jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki, który jest wspierany
przez Gminę Miasto Szczecin
W turnieju grają następujące kategorie wiekowe:
1. U15M i U15K
2. U17M i U17K
3. U23M i U23 K
Szczegółowy terminarz i harmonogram gier opublikowany zostanie najpóźniej w 27.05 na stronie
http://www.zozkosz.com/
UDZIAŁ ZAWODNIKÓW
1. Zawodnicy muszą posiadać:
- polskie obywatelstwo,
- licencje na uprawianie koszykówki,
- licencje uprawniające do gry w koszykówce 3x3.
Uwaga: Wszyscy zawodnicy posiadający licencje do gry w rozgrywkach 5x5 otrzymają również w
systemie ESOR licencje do rozgrywek 3x3.
2. Zawodnik nie posiadający licencji stałej PZKosz składa wniosek o jej wydanie do właściwego
terytorialnie WZKosz na druku – Zał. 4 do RWS.
3. Zawodnik nie posiadający licencji okresowej w koszykówce 5x5 na sezon 2021/2022 może wystąpić
o licencję 3x3 do dowolnego klubu. Wniosek do WZKosz składa na druku – Zał. 5a do Regulaminu
Cyklu, wraz z zobowiązaniem do reprezentowania barw klubowych – Zał. 5 do RWS.
4. Zawodnik posiadający licencję do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu może, za zgodą tego
klubu, otrzymać licencję do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu. Wniosek według wzoru (Zał. 5a)
należy złożyć w WZKosz właściwym dla siedziby klubu 3x3 w terminie do 1 marca 2022 r. Otrzymanie
licencji do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu nie jest zmianą barw klubowych w rozumieniu
przepisów RWS PZKosz.
5. Z uwagi na włączenie MMP do systemu rozgrywek FIBA 3x3, zawodnicy muszą spełniać kryteria
zawarte w FIBA INTERNAL REGULATIONS – BOOK 6 (3x3) i posiadać konta na platformie
https://play.fiba3x3.com.
UDZIAŁ DRUŻYN
1. Zgłoszenia do 30.05.
2. W rozgrywkach udział biorą zespoły klubowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) w poniższych
kategoriach, które są punktowane w systemie SSM:
- U23 (ur. w latach 1999 – 2006)
- U17 (ur. w latach 2005 – 2008)
- U15 (ur. w latach 2007 i młodsi)

3. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić dowolną liczbę drużyn
składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje okresowe uprawniające do gry w
klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2021/2022.
4. W każdej kategorii udział weźmie maksymalnie 32 zespoły
5. Rejestracja odbywa się dwuetapowo:
- Rejestracja dla drużyn ZOZKosz poprzez wysłanie zgłoszenia zał. 17b - mailem na adres
zozkosz@wp.eu
- Rejestracja zespołu na platformie FIBA 3x3 Oryginał zgłoszenia wraz ze zgodą w przypadku osób
niepełnoletnich, należy przywieś na turniej.
Zapisy na FIBA są już dostępne pod adresem: https://play.fiba3x3.com/events/9ec98458-ce8a-4335-
9251-21a1e7c5cd5d

Wpisowe:
1. Drużyny zachodniopomorskie - 100 zł za pierwszą drużynę i 50 zł za każdą kolejną
2. Drużyny spoza województwa zachodniopomorskiego – 100 zł od każdej zgłoszonej drużyny
Wpisowe należy wpłacać na konto nr: 19 1240 3927 1111 0010 4148 7962 koniecznie z dopiskiem:
ZOZKosz.
Koordynator: Paweł Kryzan

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Miejska Liga Basketu